Praktisk information

RepetitionstiderAvgifterStyrelsen
Kören repeterar på fredagseftermiddagar, 12 - 15 gånger/termin:

  • Fjuna (1:orna) 14:45 - 15:30

  • Flingorna (2:orna) och Fröna (3:orna) 15:30 - 16:15

  • Framtiden (4-6:or) 16:30 - 17:15

  • Föräldrarna (vuxenkören) 17:30 - 18:45

Medlems-/deltagaravgifter
Följande avgifter gäller från och med höstterminen 2019:

Deltagaravgift per termin

  • Vuxen betalar 850:-

  • Ett barn betalar 550:-

  • Två eller flera barn från samma familj betalar 450:-/barn

Betala till bankgiro 551-4567 
OBS! Föreningens postgiro finns inte längre.


Kom ihåg att att ange körmedlemmens namn, för barn ange namn och klass.

I styrelsen ingår:

Petter Ahrbom (ordf)

Olle Hammarström (kassör)

Lotta Hansson

Helena Kilström Esscher

Anna Stenvinkel

Stämfaddrar:

Sopranerna sjunger högst, ofta melodistämman.
Fadder: Inger Öhman-Nilsson

Altarna har ett lägre röstläge, sjunger ofta "kompstämmor".
Fadder: Eva Selin

Tenoren ligger ett snäpp lägre än alten. Den är egentligen en mansstämma, men vi har också två damtenorer.
Faddrar: Kjell Johannesson och Stina Hammarström 

Basen är den låga mansstämman.
Fadder: Olle Hammarström