ENSKEDEFÄLTETS KÖRER - en liten historik

Till startsidan

I början av höstterminen 1992 startade Lena Björk-Franzén, som då var musiklärare i Enskedefältets skola, en barnkör. Barnantalet ökade snabbt och var snart uppe i 40 barn. Något senare på höstterminen startade Lena också en föräldrakör i Enskedefältets skola. De flesta föräldrar som började i kören hade barn i barnkören och därmed hade en barn- och föräldrakör startats. Båda körerna övade på fredagarna, först barnen en timme och sedan föräldrarna en timme.

Ganska snart fick körerna sitt elddop. Vi skulle sjunga på en TV-inspelning. Sången vi skulle framföra hette "Som luft och vatten" och var skriven på uppdrag av Lena, med text av Mats Nörklit och musik av Stefan Nilsson. Efter många repetitioner skulle den spelas in den 23–-24 mars 1993 på Högloftet på Skansen, som Sveriges Television använde som en tillfällig inspelningslokal. Detta var en ny och annorlunda upplevelse för de flesta barn och vuxna. Kören ackompanjerades av proffsmusiker, däribland Stefan Nilsson, och omtagningarna blev många.

Till julen anordnade Lena en konsert i skolans aula med både barn- och föräldrakören, där körerna sjöng julsånger, några tillsammans och några var för sig. Julkonserter är en tradition som sedan dess har levt vidare.

Höstterminen 1994 startades en kör för mellanstadiebarn: Framtiden.

Lågstadiekören Fältets frön blev större och större, och därför startades i januari 2000 en kör för förstaklassare som kallas Fältets fjun (Fjuna!).

Fröna fortsatte att växa, och 2007 startades en kör för andraklassare, Flingorna.

Körledare

Lena Björk-Franzén flyttade från Enskede Gård 1994. Hon har sedan dess efterträtts av andra körledare. Följande personer har hittills lett körerna:
 

Lena Björk-Franzén september 1992 - december 1994
Pernilla Knutsson januari 1995 - maj 1996
Anna Svensson, sedermera Gustafsson augusti 1996 -
Susanna Olerud, sedermera Leijonhufvud   vikarie för Anna januari 2002 - maj 2003
Sarah Olsson vikarie för Anna augusti - dec 2003
Anna Gustafsson augusti 2004? -

Konserter

Varje år har minst två konserter hållits: jul- och vårkonsert (barn och vuxna). De första åren framfördes julkonserterna och vårkonserterna i Enskedefältets skolas aula, men på grund av det stora antalet körsångare och åhörare har från och med vårkonserten 2000 andra lokaler hyrts: Enskede kyrkas församlingshem, Stureby skolas aula, Kärrtorps gymnasiums aula, Årsta Folkets hus och Eric Ericsson-hallen. Vid samtliga konserter som Anna har lett har hennes man Ola Gustafsson ackompanjerat oss på piano. Föräldrakören har nästan varje år sjungit in våren på Valborg, vid brasan nedanför Enskedefältets skola (2003 sjöng kören istället i Kvitterkroken i Gamla Enskede, och 2012 inte alls).

Förutom dessa konserter har körerna medverkat i andra sammanhang:
 

Körledare Tidpunkt Plats Anm
Lena 23, 24 mars 1993 Högloftet, Skansen TV-inspelning
Lena 27 maj 1994 Skolans aula Grekiska sånger med musiker
Lena 19 nov 1994 Filadelphiakyrkan Rädda Barnen
Lena 20 nov 1994 Stadshuset Rädda Barnen
Pernilla 28 okt 1995 Johannes kyrka Rädda Barnen
Anna 16 nov 1997 Gustav Vasa kyrka Barnhemsbarn i Rumänien
Anna 8 okt 1999 Triangelkyrkan Afrikanska sånger; Föräldrakören och Energiska kören, Ola Gustafsson och Martin Svensson
Anna 20 okt 2000 Immanuelskyrkan Afrikanska sånger; Föräldrakören och Energiska kören, Ängbylikören, Ola Gustafsson och Martin Svensson
Anna 22 okt 2006 Triangelkyrkan Folkmusik; Föräldrakören och Energiska kören
Anna ? Folkets hus Trapphusunderhållning vid konferens [...] (medverkande från alla(?) Fältets körer)
Anna 26 maj 2008 Fortum Beatles; Föräldrakören, Energiska kören och Tongivarna, Stefan Jämtbäck, Paul Börjesson och Jens Lindell
Anna 24 okt 2009 Årsta Folkets Hus Afrikanska sånger; Föräldrakören och Energiska kören, Ola Gustafsson, Martin Svensson och Willard *
Anna oktober 2010 Café Hörnet Föräldrakören sjöng några kärleksfulla låtar
Anna december 2010 Restaurang Kvarnen Delar av Föräldrakören underhöll vid Stadsmissionens julmiddag
Anna december 2011 Restaurang Kvarnen Delar av Föräldrakören och Energiska kören underhöll vid Stadsmissionens julmiddag
Anna 11 maj 2012 Eric Ericsson-hallen 20-års-jubileums-vårkonsert på temat Liv! Fältets 5 körer samt Energiska kören, komp Ola Gustafsson och gitarrister från Energiska

Körhelger

1994 började Föräldrakören åka på körhelg en gång om året, för att få en längre sammanhängande tid för övningar och social samvaro. Med tiden ökade önskemålen om mer sångtid, medan lusten för övernattning i våningssäng avtog; 2010 blev det istället en mycket lyckad kördag, som förhoppningsvis kan upprepas varje termin.
Tvetagården ligger ca 3 km väster om Södertälje, Hammersta ca 10 km norr om Nynäshamn, Blidö värdshus i Roslagen, Hagabergs folkhögskola i Södertälje och Rudbecksgymnasiet i Sollentuna.
 

År Plats Körledare
1994 Tvetagården Lena
1995 Tvetagården Pernilla
1996 Hammersta Pernilla, Lena
1997 Hammersta Anna, Pernilla
1998 Tvetagården Anna, Ola
1999 Tvetagården Anna, Ola
2000 Tvetagården Anna, Ola
2001 Tvetagården Anna, Ola
2002 Tvetagården Susanna
2003 Tvetagården Susanna
(komplettera perioden 2004-2008!)
2006-04 Tvetagården
2007-11 Blidö värdshus Anna, Ola
2009-09 Blidö värdshus Anna, Ola
2010-10 Hagabergs folkhögskola Anna, Ola
2011 (vt?) Hagabergs folkhögskola Anna, Ola
2012-04 Rudbecksgymnasiet Anna, Ola (och Energiska kören) inför vårkonserten

Föreningen

I maj 1996 bildade Enskedefältets föräldrakör en förening och dess första ordförande blev Stina Hammarström. Hösten 1997 anslöt sig föreningen till ABF som studiecirkel. Kjell Johannesson tillträdde som ordförande i april 1999. Anja Björk Rudberg övertog klubban i mars 2003.

Material

Ett par av konserterna finns inspelade, och vi har också gjort en CD-skiva.
Sedan 2009-11-17 har föreningen en egen webbdomän; webbplatsen har adressen www.fffff.se (= Fältets Fjun, Flingor, Frön, Framtid och Föräldrar).

Historiken gjordes ursprungligen av Lars Wallentin  inför föreningens tioårsjubileum.
Uppgifter som gäller tiden efter 2001-05-04 är tillagda av Magdalena Agestam, vid överföring till webb och uppdatering av webbplatsen (senast 2012-05-12).

Till startsidan